Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 30 czerwca 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, pok. 114 odbędzie się:
III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na zbycie nw. lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej (w tym w prawie własności gruntu).

- ul. Rembowskiego 6 m. 7
- ul. Dubois 39 m. 14
- ul. Śniechowskiego 24B m. 12

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie ww. lokali mieszkalnych odbył się w dniu 27.02.2023 roku.
II przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 17.04.2023 roku.