Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza odbędą się 21 stycznia 2022 r., w godzinach 9:00 -14:00

Zarządzenie nr 482/VIII/2021 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie określenia podziału miasta na okręgi wyborcze i określenia wzoru listy podpisów do zgłaszania kandydatów, w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza ogłoszonych na dzień 21 stycznia 2022 r.