GMINA MIASTO ZGIERZ
NIP: 732-20-37-248
REGON: 472057721

URZĄD MIASTA ZGIERZA
NIP: 732-10-03-170
REGON: 000517051

Kasy Urzędu czynne od 1 lipca 2021 r. w godzinach:

 • poniedziałek, środa, czwartek 8.00 - 14.00
 • wtorek 8.00 - 15.00
 • piątek 8.00 - 13:00

KONTA BANKOWE I KASY UMZ

Prezydent Miasta Zgierza 31 marca 2023 roku podpisał umowę z Bankiem Spółdzielczym w Zgierzu dzięki, której we wszystkich placówkach banku będzie można dokonywać bezprowizyjnych opłat na rzecz Gminy Miasto Zgierz.

Chodzi konkretnie o opłaty tytułem podatku od nieruchomości, rolnego czy środków transportu, a także odpadów komunalnych.

Podatki i opłaty - kasa pok. 18
Wydział Finansowy (parter) - Urząd Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Zgierzu 15 8783 0004 0017 2303 2000 0103

 • podatek od nieruchomości;
 • podatek od środków transportowych;
 • opłata targowa;
 • opłata skarbowa.

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Zgierzu 42 8783 0004 0017 2303 2000 0102

 • należne dochody i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych;
 • dotacje;
 • subwencje.

Inne opłaty i dochody - kasa pok. 14
Wydział Księgowości - Urząd Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Zgierzu 04 8783 0004 0017 2303 2000 0107

 • świadectwo pochodzenia zwierząt;
 • udzielanie zezwoleń na prowadzenie na terenie Zgierza handlu okrężnego poza wyznaczonymi miejscami (uzależniona od rodzaju sprzedawanych artykułów);
 • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • opłata za licencję na wykonywanie na obszarze miasta transportu drogowego taksówką;
 • zezwolenie na wykonywanie na terenie miasta przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych;
 • dzierżawa gruntu;
 • najem lokalu;
 • użytkowanie wieczyste gruntu;
 • sprzedaż lokalu;
 • sprzedaż gruntu;
 • przekształcenie gruntu w prawo własności;
 • zwrot opłaty za szacunek lokalu;
 • opłata adiacencka;
 • zadłużenie hipoteczne;
 • opłata za specyfikację przetargu;
 • opłata za poniesione koszty w związku z udostępnieniem informacji publicznej;
 • opłata za zajęcie pasa drogowego;
 • pierwsza wpłata z tytułu użytkowania gruntu;
 • opłata za wycinkę drzew.

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Zgierzu 74 8783 0004 0017 2303 2000 0108

 • opłata za udostępnienie danych osobowych ze zbioru danych osobowych;
 • kaucja za użyczanie placów komunalnych w związku z organizacją imprez kulturalnych;
 • wpłata wadium przetargu.
Nr konta: Bank Spółdzielczy w Zgierzu 23 8783 0004 0017 2303 2000 0153
 • należności z tytułu mandatów karnych Straży Miejskiej.