W celu zapewniania dostępności Urzędu Miasta Zgierza dla osób z niepełnosprawnościami z dniem 5 maja 2021 roku udostępniamy usługę dla osób głuchych - tłumaczenie z języka migowego na język polski i z języka polskiego na język migowy poprzez system Wideotłumacza.

Usługa świadczona jest on-line w dni robocze w godzinach pracy Urzędu.

Można z niej skorzystać podczas wizyty w Urzędzie od razu, nie trzeba się specjalnie umawiać.

Zaraz po wejściu do budynku klient powinien poinformować pracowników o potrzebie skorzystania z takiej formy kontaktu.
Na przykład klient może mieć przy sobie kartkę „Chciałbym skorzystać z Wideotłumacza”.
Pracownicy w parę minut zorganizują taką możliwość, łącząc się z tłumaczem.

Usługę zapewniamy w trzech lokalizacjach:
- Plac Jana Pawła II 16 na parterze  w Biurze Obsługi Klienta
- ulica 1 Maja 5 – Urząd Stanu Cywilnego
- ulica Popiełuszki 3a –  Wydział Zdrowia Spraw Społecznych i Polityki Senioralnej, Wydział Edukacji i Młodzieży, Straż Miejska.

Miejsca te oznaczone będą specjalną grafiką. Dodatkowo przy wejściu do każdego budynku zostanie umieszczone logo Polskiego Języka Migowego.