Od kwietnia 2022 roku w Urzędzie Miasta Zgierza świadczona będzie usługa „Mobilny Urzędnik”, która ma zapewnić kontakt z Urzędem osobom ze szczególnymi potrzebami.
Usługa skierowana jest do tych Mieszkańców, którzy z różnych przyczyn sami nie mogą dotrzeć do Urzędu, czyli posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, w wieku 65+, mających problemy z poruszaniem się, będących opiekunami osób zależnych. Mobilny Urzędnik przyjedzie do takiego mieszkańca, pomoże wypełnić wniosek i dostarczy go do Urzędu.

Chęć skorzystania z usługi należy zgłaszać:
pod numerem telefonu 42 714 31 49
mailem na adres: mobilny@umz.zgierz.pl
osobiście (przez osobę trzecią) w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Zgierza.

Usługa Mobilnego Urzędnika realizowana będzie we czwartki w godzinach 10:00 – 15:00, w granicach administracyjnych Miasta Zgierza.
Podczas dokonywania zgłoszenia o potrzebie skorzystania z pomocy „Mobilnego Urzędnika”, należy wyjaśnić czego dana sprawa dotyczy, podać swoje dane, a także numer kontaktowy. Zgłoszenie zostanie przekazane pracowników merytorycznemu, który umówi termin wizyty i ustali sposób załatwienia sprawy.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa Mieszkańcom, wizyty w ramach Mobilnego Urzędnika będą za każdym razem potwierdzane telefonicznie w dniu poprzedzającym wizytę, wówczas podane zostanie nazwisko pracownika, który w dniu wizyty wylegitymuje się legitymacją służbową oraz identyfikatorem.

Zakres usług świadczonych w ramach usługi „Mobilny Urzędnik”:

  • wydanie dowodu osobistego,
  • złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,
  • złożenie informacji do podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego,
  • złożenie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew lub krzewów.

Osoby uprawnione do skorzystania z usługi „Mobilny Urzędnik”:

  • posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim,
  • w wieku 65+,
  • będące osobami zależnymi 15+,
  • osłabione chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i dotarcia do Urzędu,
  • będące opiekunami faktycznymi osób zależnych,
  • będące opiekunami pieczy zastępczej.

Zarządzenie nr 129/VIII/2022 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie: wprowadzenia usługi „Mobilny Urzędnik" w Urzędzie Miasta Zgierza.