OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ZGIERZA z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego.
Na podstawie art. 4a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 725), obwieszczam zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2023 r., położonych na obszarze Gminy Miasto Zgierz, stanowiące załącznik nr 1 i nr 2 do obwieszczenia.