Adres skrytki Urzędu Miasta Zgierza na ePUAP to: /4ebn4d0m4f/skrytka

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest systemem służącym do przekazywania informacji (wniosków, pism lub innych dokumentów) w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) – ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli i przedsiębiorców z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Platforma służy również do komunikacji pomiędzy jednostkami administracji publicznej. Usługodawcami są podmioty administracji publicznej oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne zlecone lub powierzone im do realizacji.

W celu skorzystania z ESP Urzędu Miasta Zgierza dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

  • założenie indywidualnego (darmowego) konta na ePUAP (epuap.gov.pl)
  • posiadanie profilu zaufanego na ePUAP (pz.gov.pl) lub certyfikatu kwalifikowanego (podpis elektroniczny)
    Punkty w Zgierzu potwierdzające profil zaufany:
    Urząd Skarbowy w Zgierzu, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 8
    ZUS Inspektorat w Zgierzu, ul. Chopina 5
  • przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie elektronicznego formularza usługi bądź dołączenie podpisanego dokumentu
Formularze elektroniczne Urzędu Miasta Zgierza dostępne na platformie ePUAP