wyłączenie jawności w zakresie art. 14j § 3 w związku z art. 14i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.)
jawność wyłączyła: Małgorzata Hlebowicz, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego Urzędu Miasta Zgierza