Zarządzenie Nr 141/VIII/2023 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 17 kwietnia 2023 roku w sprawie: ogłoszenia Programu „Mieszkanie za Remont” dotyczącego przeprowadzania remontów lub adaptacji lokali, powierzchni lub pomieszczeń przez przyszłych najemców i rozliczania poniesionych nakładów.