Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Miasto Zgierz

Deklaracja dostępności
Urząd Miasta Zgierza zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej miasta Zgierza https://bip.zgierz.pl/
 
Data publikacji strony internetowej: 2020-07-01.
 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020 -03-09.
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
• nie wszystkie dokumenty PDF są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, brak znaczników sekcji nawigacyjnych czy tytułów, itp.),
• nie wszystkie pliki tekstowe (PDF, DOC, itp.) są dostępne w warstwie tekstowej (czyli dostępne w wyszukiwaniu pełnotekstowym, umożliwiające indeksowanie treści wyszukiwarkom internetowym, a także odczytywanie przez syntezatory mowy).
 
Wyłączenia:
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
• filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-03.
 
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Roszuk, dostepnosc@umz.zgierz.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 714 32 34. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 
Skargę można złożyć:
- za pośrednictwem usług internetowych:
• eBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta) - https://zgierz.eboi.pl/ 
• ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) - https://epuap.gov.pl
(adres skrytki Urzędu Miasta Zgierza na platformie ePUAP: /4ebn4d0m4f/skrytka); 
• e-mail: e-urzad@umz.zgierz.pl,
- za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej (listownie):
Urząd Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, 95-100 Zgierz
 
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich .
 
Dostępność architektoniczna
Siedziby Urzędu Miasta Zgierza
 
Do każdego z budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 
1. Urząd Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II nr 16
 
Dostępność wejścia do budynku
Do budynku prowadzą dwa wejścia: od placu Jana Pawła II do budynku głównego oraz przez bramę (od ul. Łęczyckiej) do budynków znajdujących się na dziedzińcu.
Główne wejście do budynku (od placu Jana Pawła II) dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Wejście oznakowane dla osób z niepełnosprawnością. Znajduje się pochylnia z kostki brukowej z poręczami. Drzwi aluminiowe duże z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Nad wejściem zamontowany jest system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT wspomagający orientację przestrzenną oraz zwiększający poziom bezpieczeństwa osób niewidomych i słabowidzących.
 
Dostępność wewnątrz budynku
 
W budynku znajdują się pętle indukcyjne.
 
Na parterze znajduje się plan tyflograficzny.
 
Biuro Obsługi Klienta jest na parterze.
 
Jest świadczona usługa on-line wideotłumacza języka migowego - link do filmu.
 
Na parterze wydzielone jest specjalne pomieszczenie, w którym może zostać obsłużony każdy klient przez każdego pracownika.
 
W budynku jest winda. Przyciski w kabinie są wypukłe i oznaczone w alfabecie Braille'a.
 
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami jest przy windzie, na pierwszym i drugim piętrze.
Do budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Przy budynku znajdują się trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 
2. Budynek Urzędu Miasta Zgierza - ulica Ks. J. Popiełuszki 3a – wyłączony na czas remontu.
 
3. Budynek Urzędu Miasta Zgierza - Park Kulturowy Miasto Tkaczy - ulica Ks. Sz. Rembowskiego 1
 
Dostępność wejścia do budynku
Do budynku prowadzą dwa wejścia: od ulicy Ks. Sz. Rembowskiego oraz przez bramę wjazdową od podwórka. Wejście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu znajduje się od strony podwórka. Znajduje się pochylnia z kostki brukowej. Istnieje możliwość poruszania się na wózku. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Nad wejściem od ulicy zamontowany jest system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT wspomagający orientację przestrzenną oraz zwiększający poziom bezpieczeństwa osób niewidomych i słabowidzących.
 
Dostępność wewnątrz budynku
 
Dla osób z niepełnosprawnością ruchową dostępny jest parter budynku, w którym mieszczą się sale wystawowe. W budynku nie ma windy.
 
W budynku jest pętla indukcyjna.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie jest świadczona usługa on-line wideotłumacza języka migowego.
 
Do budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
 
4. Budynek Urzędu Miasta Zgierza - Urząd Stanu Cywilnego - ulica 1. Maja 5
Dostępność wejścia do budynku
Do budynku prowadzą dwa wejścia: od ulicy 1. Maja z frontu budynku oraz z boku budynku. Budynek nie posiada żadnego wejścia dostosowanego dla osób poruszających się na wózku. Istnieje możliwość tymczasowego udostępnienia podjazdu pod wejście główne (z frontu budynku). Konieczne jest zgłoszenie takiej potrzeby minimum dzień wcześniej. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 
Nad wejściem zamontowany jest system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT wspomagający orientację przestrzenną oraz zwiększający poziom bezpieczeństwa osób niewidomych i słabowidzących.
 
Dostępność wewnątrz budynku
 
Przy wykorzystaniu tymczasowego podjazdu dla wózków dostępne są tylko sale ślubów na parterze budynku. W budynku nie ma windy.
 
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 
W budynku jest świadczona usługa on-line wideotłumacza języka migowego - link do filmu .
 
Do budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
 
Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
 
Urząd Miasta Zgierza udostępnia bezpłatną aplikację mobilną:
• Miasto Zgierz w wersji dla systemu Android,
• Miasto Zgierz w wersji dla systemu iOS. 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij