Zarządzenie nr 257/VIII/2022 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Koordynacyjnego do spraw Zimy ("Akcja Zima") na terenie Gminy Miasto Zgierz.

PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Zgłoszenia mieszkańców oraz osób korzystających z dróg na terenie miasta Zgierza powinny być kierowane:

drogi GMINNE - JEZDNIE (na terenie miasta Zgierza)

Dyspozytor:

    tel. 660 039 712
    tel. 515 142 020 (czynny całą dobę)

lub w godzinach pracy Urzędu Miasta Zgierza:

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego - tel. 42 714 32 22, 42 714 32 31 lub Wydział Infrastruktury Technicznej (ds. utrzymania infrastruktury drogowej) - tel. 512 154 553 lub po godzinach pracy Urzędu Miasta Zgierza oraz w dni ustawowo wolne od pracy: Straż Miejska - tel. 42 716 44 58.

drogi GMINNE - CHODNIKI (na terenie miasta Zgierza)

    tel. 42 716 22 97 (w godz. 07:00-15:00)
    tel. 691 606 601 (czynny całą dobę)

drogi POWIATOWE (na terenie miasta Zgierza)

ulice: Piłsudskiego, Szczawińska, Wiosny Ludów, Konstantynowska, Rondo Sybiraków, Gałczyńskiego, Musierowicza, Kasprowicza, Przemysłowa, P. Skargi, Parzęczewska do bloku nr 4, Chełmska, Łagiewnicka (od ul. Długiej do Chełmskiej), Mielczarskiego (od ul. Długiej do 3. Maja), Kuropatwińskiej, Targowa, Urocza.

Dyspozytor:

    tel. 660 039 712
    tel. 515 142 020 (czynny całą dobę)

lub w godzinach pracy Urzędu Miasta Zgierza:

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego - tel. 42 714 32 22, 42 714 32 31 lub Wydział Infrastruktury Technicznej (ds. utrzymania infrastruktury drogowej) - tel. 512 154 553 lub po godzinach pracy Urzędu Miasta Zgierza oraz w dni ustawowo wolne od pracy: Straż Miejska - tel. 42 716 44 58.

drogi WOJEWÓDZKIE (na terenie miasta Zgierza) 

ulica Piątkowska, Rondo Kaczyńskiego.

Zarząd Dróg Wojewódzkich: Rejon Dróg Wojewódzkich w Łowiczu - tel. 46 837 57 42. 

drogi KRAJOWE (na terenie miasta Zgierza)

ulice: Aleksandrowska, Sieradzka, Krótka, 3. Maja, Cezaka (od ul. 3. Maja do Długiej), Długa (od ul. Cezaka do granic miasta), Łódzka, Armii Krajowej, Łęczycka, Ozorkowska.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad:

    tel. 882 132 946