Zarządzenie nr 288/VII/2016 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Koordynacyjnego do spraw Zimy ("Akcja Zima") na terenie Gminy Miasto Zgierz

PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO


NIE DLA CZADU

Zgłoszenia mieszkańców oraz osób korzystających z dróg powinny być kierowane: 

DROGI GMINNE:

Dyspozytor:
tel. 575 525 889
tel. 660 422 147
czynny całą dobę


w godzinach pracy Urzędu Miasta Zgierza:
do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego - tel. 42 714 32 22, tel. 42 714 32 20
do Wydziału Infrastruktury Technicznej - tel. 512 154 553

po godzinach pracy Urzędu i w dni ustawowo wolne od pracy:
Straż Miejska w Zgierzu - tel. 42 716 44 58

DROGI POWIATOWE:
(ulice: Piłsudskiego, Szczawińska, Kasprowicza, Przemysłowa, Konstantynowska, Rondo Sybiraków,  Wiosny Ludów, Gałczyńskiego, Musierowicza,  Skargi,  Targowa, Parzęczewska do bloku nr 4, Chełmska,  Łagiewnicka (od Długiej do Chełmskiej), Urocza,  Kuropatwińskiej, Mielczarskiego (od Długiej do 3Maja)

w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Zgierzu:
Wydział Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Zgierzu
tel. stacjonarny 42 288 82 20

lub

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. 663 907 882
czynny całą dobę

DROGA WOJEWÓDZKA:
(ul. Piątkowska, Rondo Kaczyńskiego)

Rejon Dróg Wojewódzkich w Poddębicach :
tel. 43 678 23 46
tel. 504 775 397


lub

Obwód Drogowy w Uniejowie:
tel. 63 288 80 09
tel. 607 301 005

DROGI KRAJOWE:
(ulice: Aleksandrowska, Sieradzka, Krótka, 3 Maja, Cezaka (od 3 Maja do Długiej),
Długa (od Cezaka do granic miasta), Łódzka, Armii Krajowej, Łęczycka, Ozorkowska)


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Rejon w Kutnie O/Łódź
tel. 24 355 79 91
(pn.-pt. w godz. 7:00-15:00)
tel. 24 252 31 20
(po godzinach pracy oraz w dni ustawowo wolne od pracy)