Kontakt:
95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II 16 (I piętro)
e-urzad@umz.zgierz.pl  lub Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Naczelnik:
Mariusz Miśkiewicz  -  pokój 116 - tel. 42 7143 140

Pracownicy:
Przyjmowanie wniosków o wpis, zmianę wpisu, wpis informacji o zawieszeniu lub wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej oraz o wykreślenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
tel. 42 7143 141, 142

Udzielanie informacji o przedsiębiorcach wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej  przed dniem 1 lipca 2011 roku
tel. 42 7143 141 (pok. 117)

Wydanie jednorazowego zezwolenia na detaliczną sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych; Wydanie zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży; Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu  o zawartą z nim umowę; Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
tel. 42 7143 142 (pok. 117)

Udzielanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, zmiana treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz zrzeczenie się przez przedsiębiorcę udzielonej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
tel. 42 7143 141 (pok. 117)

Wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie; Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie / ewidencji pól biwakowych; Zawiadomienie o zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich; Zaszeregowanie pola biwakowego i wpis do ewidencji pól biwakowych
tel. 42 7143 141  (pok. 117)