Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 9 lutego 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16, sala 114 odbędzie się:

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na wydzierżawienie na okres do 3 lat części gruntu, o powierzchni 12 m2, z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 55/2, położonej w 129 obrębie miasta Zgierza przy placu Jana Kilińskiego wraz z posadowionym na nim obiektem budowlanym, z wyłączeniem wiaty przystankowej oraz przynależnymi do obiektu schodami, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej (w tym obligatoryjnie wymagana sprzedaż biletów komunikacji miejskiej).