Prezydent Miasta Zgierza w dniu 31 sierpnia 2021r. ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz.
Stanowisko pracy: od Inspektora do Głównego Specjalisty w Wydziale Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji w Urzędzie Miasta Zgierza w niepełnym wymiarze czasu pracy (3/4 etatu).