Prezydent Miasta Zgierza w dniu 22 lipca 2021 r. ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza, Plac Jana Pawia II 16, 95-100 Zgierz

Stanowisko pracy: Podinspektor w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy w Urzędzie Miasta Zgierza w pełnym wymiarze czasu pracy.