Rozporządzenie Nr 19/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 9 kwietnia 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach na terenie powiatów zgierskiego, pabianickiego i miasta Łódź.

Rozporządzenie Nr 12 Wojewody Łódzkiego z dnia 10 marca 2020 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach.


Rozporządzenie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach na terenie powiatów zgierskiego, pabianickiego i miasta Łódź.

Rozporządzenie z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAl), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach.

Rozporządzenie z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20.12.2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Informacje o grypie ptaków - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi

APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii
Informacje o grypie ptaków - Główny Inspektorat Weterynarii

Informacja z dnia 18 listopada 2021 r. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zgierzu