Prezydent Miasta Zgierza w dniu 29 stycznia 2021 r. ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz.

Stanowisko pracy: od Inspektora do Głównego Specjalisty w Wydziale Rozwoju i Pozyskiwania Środków w Urzędzie Miasta Zgierza w pełnym wymiarze czasu pracy.