Data złożenia petycji: 14.12.2020 r.
 
Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiot, w interesie którego petycja jest składana: Andrzej Potapczyk
Petycja zawiera zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Urzędu Miasta Zgierza danych osobowych osoby wnoszącej petycję.

Odpowiedź na petycję: -