Ogłoszenie o przetargu

Wydłużenie terminu składania ofert do dnia 20.01.2021 r.