Posiedzenia Komisji Rady Miasta Zgierza na stronie zgierz.esesja.pl

Komisja Rewizyjna
20 listopada 2023 r. godz. 16.15, w sali 110
1. Informacja o warunkach umowy użyczenia terenu na Obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Malinka”.
2. Propozycje do planu pracy do końca VIII kadencji RMZ.
3. Analiza Działalności Spółki Wodociągi i Kanalizacja- Zgierz.

Komisja Spraw Obywatelskich
21 listopada 2023 r. godz. 15.30, w sali 114
1. Analiza Projektu budżetu w zakresie zadań Komisji na 2024 rok – wydanie opinii.
2. Propozycje do planu pracy do końca VIII kadencji RMZ.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
21 listopada 2023 r. godz. 16.00, w sali 110
1. Rozpatrzenie skargi skierowanej do Rady Miasta Zgierza
2. Analiza petycji skierowanej do Rady Miasta Zgierza

Komisja Inicjatyw Gospodarczych
22 listopada 2023 r. godz. 16.15, w sali 110
1. Informacja nt. inwestycji oraz remontów na terenie miasta Zgierza planowanych w 2024 roku.
2. Analiza projektu budżetu miasta Zgierza na rok 2024 w zakresie zadań Komisji – wydanie opinii.
3. Propozycje do planu pracy do końca VIII kadencji RMZ.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
23 listopada 2023 r. godz. 16.15, w sali 114
1. Działalność klubów i stowarzyszeń sportowych – MKP Boruta Zgierz.
2. Propozycje do planu pracy do końca VIII kadencji RMZ.
3. Analiza projektu budżetu miasta Zgierza, w zakresie zadań Komisji na rok 2024 – wydanie opinii.
4. Informacja nt. działalności Centrum Usług Wspólnych obsługujących placówki oświatowe Gminy Miasto Zgierz.
5. Działalność placówek kultury – Centrum Kultury Dziecka.
6. Działalność stowarzyszeń i klubów sportowych – TG Sokół.

Komisja Statutowo - Prawna
27 listopada 2023 r. godz. 15.30, w sali 110
1. Zaopiniowanie projektów uchwał zgłoszonych na kolejną sesję Rady Miasta Zgierza.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
27 listopada 2023 r. godz. 16.15, w sali 114
1. Analiza projektu budżetu miasta Zgierza, w zakresie zadań Komisji, na rok 2024 – wydanie opinii.
2. Propozycje do planu pracy do końca VIII kadencji RMZ.
3. Ocena realizacji programu opieki nad zwierzętami.

Komisja Budżetu i Finansów
28 listopada 2023 r. godz. 15.30, w sali 114
1. Informacja na temat działalności jednostek pomocniczych miasta Zgierza w 2023 r.
2. Propozycje do planu pracy Komisji do końca VIII kadencji Rady Miasta Zgierza.

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
29 listopada 2023 r. godz. 16.15, w sali 110
1. Informacja o sytuacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu.
2. Analiza projektu budżetu miasta Zgierza, w zakresie zadań Komisji, na rok 2024 – wydanie opinii.