Posiedzenia Komisji Rady Miasta Zgierza na stronie zgierz.esesja.pl

Komisja Rewizyjna
5 czerwca 2024 r. godz. 17:00,
w sali 114
- Analiza wykonania budżetu miasta za rok 2023 – wydanie opinii.
- Opracowanie wniosku i przygotowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
12 czerwca 2024 r. godz. 16:15, MOSiR w Zgierzu Posiedzenie wyjazdowe
Analiza inwestycji na terenie MOSiR w Zgierzu – budowa zadaszonego boiska piłkarskiego w Zgierzu oraz modernizacja torów łuczniczych.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
17 czerwca 2024 r. godz. 16.15,
w sali 114
- Analiza skarg, wniosków i petycji skierowanych do RMZ.
- Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2024 r.

Komisja Inicjatyw Gospodarczych
18 czerwca 2024 r. godz. 16:00,
w sali 114
- Informacja w zakresie ewentualnego pozyskania przez Gminę Miasto Zgierz pozwoleń na budowę dla nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej, ul. Wschodniej róg ul. Orlej, ul. Nadrzecznej.
- Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2024 r. (na sierpień 2024 r.)

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
20 czerwca 2024 r. godz. 16:15,
w sali 114
- Analiza inwestycji na terenie MOSiR w Zgierzu – funkcjonowanie lodowiska.
- Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2024 r.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
24 czerwca 2024 r. godz. 16.15,
w sali 114
- Zaopiniowanie projektów uchwał i zarządzeń dekretowanych do Komisji.
- Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2024 r.

Komisja Statutowo - Prawna
25 czerwca 2024 r. godz. 14:30
w sali 110
- Zaopiniowanie projektów uchwał zgłoszonych na sesję Rady Miasta Zgierza.
- Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2024 r.

Komisja Budżetu i Finansów
25 czerwca 2024 r. godz. 16:15
w sali 114
- Zaopiniowanie projektów uchwał i zarządzeń dekretowanych do Komisji.
- Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2024 r.

Komisja Spraw Obywatelskich
26 czerwca 2024 r. godz. 11:00
w sali 110
- Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2024 r. (na sierpień 2024 r.)

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
26 czerwca 2024 r. godz. 15:30
w sali 114
- Zaopiniowanie projektów uchwał zgłoszonych na sesję Rady Miasta Zgierza.
- Przyjęcie planu pracy Komisji na drugie półrocze 2024 r. (na sierpień 2024 r.)