Punkty zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne:
• Makmetalik Skup Surowców Wtórnych ul. Świętego Franciszka z Asyżu 6/8 93-485 Łódź,  tel. 506 172 930 , 506 172 929,  makmetalik@makmetalik.pl.
Folia musi być czysta!