Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895) zbiera RS II Sp z o.o. z siedzibą przy ul. 3 Maja 10, 95-100 Zgierz. Odpady przyjmowane są w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Barlickiego 3a w Zgierzu.

 Dodatkowo drobne elektroodpady typu: płyty cd, kasety VHS, żarówki, świetlówki, baterie, piloty, telefony i inne podobne można wrzucać do pojemników zlokalizowanych w Zgierzu przy ulicy Plac Targowy (przy wejściu na rynek) oraz na skrzyżowaniu ulic J. Tuwima i S. Witkacego.