siedziba: 95-100 Zgierz, ul. A. Struga 45  (skr. pocz. 18)
tel. 42  715 12 95
fax 42  715 27 61
e-mail: sekretariat@wodkan.zgierz.pl
adres www: www.wodkan.zgierz.pl

Zarząd:

Przewodniczący Zarządu - Piotr Karasiewicz

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Arkadiusz Tomasz Olędzki
Członek Komisji Rewizyjnej – Konrad Rosiński
Członek Komisji Rewizyjnej - Andrzej Kozerski