VI Kadencja (od października 2022 r. do październik 2026 r.)
Siedziba: ul. Parzęczewska 38B. blok nr 3 (piwnica)
Kontakt: Adrian Lewandowski - Przewodniczący Zarządu Osiedla
tel. 661 258 585, po godz. 16:00, adres e-mail 650zgierz@gmail.com, facebook.com/650zgierz
 
Skład Rady Osiedla 650-lecia:
1. Adrian Lewandowski - Przewodniczący Zarządu Osiedla
2. Kinga Błaszczyk - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla
3. Piotr Kulasa - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla
 
4. Łukasz Chrzanowski - Członek Zarządu Osiedla
5. Klaudia Jasińska - Członek Zarządu Osiedla
6. Kamil Zieliński - Przewodniczący Rady Osiedla
7. Kinga Bieniek - Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla
8. Jacek Klimczak - Wiceprzewodniczący Rady Osiedla
9. Michał Jaborski - Członek Rady Osiedla
10. Filip Kejnich- Członek Rady Osiedla
11. Mateusz Mazur - Członek Rady Osiedla
12. Mariusz Suchiński - Członek Rady Osiedla
13. Ada Szałwińska - Członek Rady Osiedla
14. Krzysztof Wojtalik - Członek Rady Osiedla
15. Bartłomiej Przybysz - Członek Rady Osiedla
 
***********************
 
Wykaz ulic jednostki pomocniczej
Baczyńskiego, Bazylijska (N 39-41j), Boya-Żeleńskiego, Gałczyńskiego (P 24-32B, A 27 i 27A), Jedlicka (A 30), Kamienna, Ks. Suchowolca, Lechonia, Leśmiana, Parzęczewska (P 14-do końca, N 13-do końca), Staffa, Tuwima (P 8-do końca, N 61-do końca), Witkacego

A - wszystkie numery posesji, P - parzyste numery posesji, N - nieparzyste numery posesji
 

Statut Osiedla  - załącznik do uchwały Nr XLIII/575/2022

zmiany Statutu załącznik do uchwały Nr XLV/602/2022 i uchwały Nr XLVI/629/2022

Opis granic - załącznik do uchwały Nr XLV/602/2022

Jednostka pomocnicza powołana na podst. uchwały Nr XXXIV/361/2001 Rady Miasta Zgierza z dn. 27.09.2001 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej miasta Zgierza - Osiedla 650-lecia.