Kontakt:

95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II 16 (parter)
e-urzad@umz.zgierz.pl lub Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Naczelnik:

  • Małgorzata Sęk  - pokój 2 - tel. 42 7143 163
Zastępca Naczelnika:
  • Aleksandra Augustyniak - pokój 4 - tel. 42 7143 187
Pracownicy:
  • pokój 3 - gospodarka nieruchomościami tel. 42 7143 183, 184

  • pokój 4 - gospodarka nieruchomościami tel. 42 7143 185, 187

  • pokój 9 - mieszkalnictwo tel. 42 7143 232, 160, 201, 202