Sprawę prowadzi:
Urząd Stanu Cywilnego


Miejsce składania:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. 1 Maja 5
Zgierz 95-100
tel. 42 716 39 75
faks 42 716 35 71