Kontakt:
Urząd Stanu Cywilnego
95-100 Zgierz, ul. 1. Maja 5
usc.zgierz@umz.zgierz.pl lub Elektroniczna Skrzynka Podawcza

godziny otwarcia USC:
poniedziałki, środy, czwartki - w godz. 8:00 - 16:00
wtorki - w godz. 8:00-17:00
piątki - w godz. 8:00 - 15:00

Kierownik:
Paweł Królewiak - pokój 7 - tel. 42 7143 274

Pierwszy Zastępca Kierownika:
Anna Truszkiewicz - pokój 8 - tel. 42 7143 276

Drugi Zastępca Kierownika:
Monika Kupisz - pokój 9 - tel. 42 7143 275

Pracownicy:
pokój 3 - tel. 42 7143 277 - wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
Opłata skarbowa - Nr konta: Bank Spółdzielczy w Zgierzu
15 8783 0004 0017 2303 2000 0103

pokój 4a - tel. 42 7143 810 - rejestracja małżeństw

pokój 4 - tel. 42 7143 273 - sporządzanie aktów zgonów, tworzenie baz rejestru stanu cywilnego

pokój 9 - tel. 42 7143 249 - zmiana w aktach stanu cywilnego, archiwum

pokój 9 - tel. 42 7143 275 - rejestracja urodzeń

42 7143 811
faks 42 7163 571