Sprawę prowadzi:
Wydział Promocji i Kultury
Mateusz Nejman – tel. 42 7143 296

Opis procedury:

1. Zapoznanie się z Regulaminem wydawania materiałów promocyjnych będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Kultury Urzędu Miasta Zgierza dostępnym na stronie miasta oraz biuletynie informacji publicznej miasta Zgierza.

2. Złożenie wniosku zawierającego:
- dane podmiotu wnioskującego o wydanie materiałów promocyjnych,,
- opis przedsięwzięcia podczas którego wydawane będą materiały promocyjne miasta Zgierza wraz z podaniem daty, miejsca realizacji i zakresu promocji miasta – projekt regionalny, ogólnopolski, europejski itd.,
- określenie ilości i rodzaju materiałów promocyjnych i ich odbiorców oraz celu ich wydania,
- określenie oczekiwanego terminu odbioru materiałów,
- podpis oświadczenia przez wnioskodawcę o zapoznaniu się z regulaminem wydawania materiałów promocyjnych będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Kultury Urzędu Miasta Zgierza
- podpis wnioskodawcy wraz z datą klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych.

3. Rozpatrzenie wniosku w trybie odpowiedzi przez jednostkę wydającą materiały promocyjne – Wydział Promocji i Kultury.

Termin załatwienia sprawy:
Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Zgierza lub bezpośrednio w Wydziale Promocji i Kultury Urzędu Miasta Zgierza. Rozpatrzenia wniosku dokonuje Wydział Promocji i  Kultury  w terminie 10 dni od daty wpłynięcia wniosku. Odbiór materiałów promocyjnych odbywa się w Wydziale Promocji i Kultury Urzędu Miasta Zgierza w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny odbioru.

Miejsce składania:
Biuro Obsługi Klienta (parter) lub Wydział Promocji i Kultury (budynek na dziedzińcu)
Urząd Miasta Zgierza
pl. Jana Pawła II 16
Zgierz 95-100

Opłaty:
Bez opłat

Tryb odwołania:
Brak.