Informacje o wydaniu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny
(zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r o Karcie Dużej Rodziny)


Sprawę prowadzi:
Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Polityki Senioralnej
Angelika Dudkiewicz - tel: 42 714 32 25

Termin załatwienia sprawy:
Wnioskodawca, który przedłoży w Wydziale zgodę na wykorzystania numeru telefonu komórkowego w komunikacji dotyczącej Karty Dużej Rodziny, zostanie poinformowany poprzez wiadomość tekstową, o dostarczeniu wyprodukowanych przez Ministerstwo kart do Urzędu.
 
Miejsce składania i rozpatrywania wniosków:
Urząd Miasta Zgierza, Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Polityki Senioralnej
ul. Popiełuszki 3a
Zgierz 95-100
telefon/faks 427143 225

Opłaty:
Koszt wydania karty jest finansowany ze środków budżetu państwa.

Elektroniczna forma KDR:

Od 9 czerwca 2021 roku osoby, którym przyznano prawo do Karty Dużej Rodziny i posiadającej ważny polski dowód osobisty w przypadku osoby dorosłej lub posiadające mLegitymację szkolną w przypadku dziecka mogą wyświetlić KDR w bezpłatnej aplikacji mObywatel. Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlić w niej również Karty pozostałych członków rodziny.