GMINA MIASTO ZGIERZ
NIP: 732-20-37-248
REGON: 472057721

URZĄD MIASTA ZGIERZA
NIP: 732-10-03-170
REGON: 000517051

Kasy Urzędu czynne od 1 lipca 2021 r. w godzinach:

  • poniedziałek, środa, czwartek 8.00 - 14.00
  • wtorek 8.00 - 15.00
  • piątek 8.00 - 13:00

KONTA BANKOWE I KASY UMZ

Podatki i opłaty - kasa pok. 18
Wydział Finansowy (parter) - Urząd Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Zgierzu 15 8783 0004 0017 2303 2000 0103

  • podatek od nieruchomości;
  • podatek od środków transportowych;
  • opłata targowa;
  • opłata skarbowa.

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Zgierzu 42 8783 0004 0017 2303 2000 0102

  • należne dochody i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych;
  • dotacje;
  • subwencje.

Inne opłaty i dochody - kasa pok. 14
Wydział Księgowości - Urząd Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Zgierzu 04 8783 0004 0017 2303 2000 0107

  • świadectwo pochodzenia zwierząt;
  • udzielanie zezwoleń na prowadzenie na terenie Zgierza handlu okrężnego poza wyznaczonymi miejscami (uzależniona od rodzaju sprzedawanych artykułów);
  • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych;
  • opłata za licencję na wykonywanie na obszarze miasta transportu drogowego taksówką;
  • zezwolenie na wykonywanie na terenie miasta przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych;
  • dzierżawa gruntu;
  • najem lokalu;
  • użytkowanie wieczyste gruntu;
  • sprzedaż lokalu;
  • sprzedaż gruntu;
  • przekształcenie gruntu w prawo własności;
  • zwrot opłaty za szacunek lokalu;
  • opłata adiacencka;
  • zadłużenie hipoteczne;
  • opłata za specyfikację przetargu;
  • opłata za poniesione koszty w związku z udostępnieniem informacji publicznej;
  • opłata za zajęcie pasa drogowego;
  • pierwsza wpłata z tytułu użytkowania gruntu;
  • opłata za wycinkę drzew.

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Zgierzu 74 8783 0004 0017 2303 2000 0108

  • opłata za udostępnienie danych osobowych ze zbioru danych osobowych;
  • kaucja za użyczanie placów komunalnych w związku z organizacją imprez kulturalnych;
  • wpłata wadium przetargu.
Nr konta: Bank Spółdzielczy w Zgierzu 23 8783 0004 0017 2303 2000 0153
  • należności z tytułu mandatów karnych Straży Miejskiej.