W dniu 16 kwietnia 2024 r. do Prezydenta Miasta Zgierza, drogą elektroniczną wpłynęło zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego, w oparciu o przepisy rozdziału 3 „Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń - Prawo o zgromadzeniach" (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1389).

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2024 r., od godz. 17:00
Planowany czas zgromadzenia: 1 godzina
Przewidywana liczba uczestników: około 100 osób
Miejsce zgromadzenia: Plac Jana Kilińskiego w Zgierzu, ćwiartka Umowy Zgierskiej
Cel zgromadzenia: Szczęśliwego Zgierza już czas - zakończenie kampanii wyborczej

Organizator nie przewiduje jakichkolwiek zagrożeń w związku z przedmiotowym zgromadzeniem.