za rok 2023
 
26.05.2023
- dot. usunięcia zalegającego po zimie piachu na ul. Prusa
 
***************
za rok 2022
 
27.10.2022
- dot. ustawienia przy zgierskich cmentarzach pojemników na zużyte baterie
15.09.2022
- dot. usunięcia dziur powstałych w nawierzchni bitumicznej ul. Prusa
 
27.01.2022
- dot. wyrównania nawierzchni ulic Polnej oraz Owsianej
 
***********
za rok 2021
 
24.11.2021
- dot. usunięcia dziur powstałych nawierzchni bitumicznej ul. Prusa oraz zagłębienia przy posesji nr 27
- dot. przebudowy nawierzchni oraz budowy odwodnienia ulicy Morenowej w Zgierzu
 
************
za rok 2020
 
20.07.2020
- dot. przycięcie zakrzaczeń, które zasłaniają znaki drogowe
- dot. zalania ul. Staszica po nawłanicy
- dot. wyceny wykonania kanalizacji deszczowej w ul. Staszica
 
25.06.2020
- dot. utwardzenie ul. Prusa w Zgierzu
- dot. prac remontowych na ulicy Ogrodniczej
- dot. programów „Zdalna Szkoła" oraz „Zdalna Szkoła Plus"
- dot. montażu słupków z łańcuchami oraz koszy na śmieci na wysokości budynku Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II oraz Starostwa Powiatowego w Zgierzu
- dot. wydłużenie trasy autobusu linii nr 9 do peronu PKP Kontrewers
- dot. rezerwy celowej Kancelarii Premiera
 
30.04.2020
- dot. procedur dezynfekcyjnych w pomieszczeniach wspólnych budynków mieszkalnych
- dot. zwolnienia w kolejnym miesiącu przedsiębiorców z podatku od nieruchomości
- dot. przygotowania na otwarcie w nowym reżimie sanitarnym żłobka i przedszkoli
- dot. wznowienia akcji „Uprzątnij swój strych"
 
***************
za rok 2019

19.12.2019 r.
- dot. uzupełnienia ubytków w nawierzchni ul. Polnej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Aleksandrowskiej
 
26.09.2019 r.
- dot. zabezpieczenia środków finansowych na projekt oraz budowę oświetlenia ul. Polnej oraz ul. Owsianej
- dot. bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Piątkowskiej przy ul. Pieczyraka
- dot. uzupełnienia oraz ujednolicenia witaczy miasta Zgierza
- dot. remontu ulicy Gałczyńskiego
- dot. ustawienia wiat przystankowych przy przystankach na ulicy Gałczyńskiego w kierunku ul. Łęczyckiej oraz w kierunku przeciwnym
- dot. odświeżenia przejść dla pieszych na ul. Gałczyńskiego przy Miejskim Przedszkolu Nr 12

28.06.2019 r.
- dot. wyróżnień dla nauczycieli
- dot. utwardzenia płytami chodnikowymi przejścia na ulicy Ciosnowskiej pomiędzy numerami 60 a 62
- dot. uzupełnienia oraz wymiany tablic z nazwami ulic Prusa oraz Ciosnowskiej
- dot. przywrócenia autobusu linii nr 6 na przystankach przy ulicy Musierowicza w kierunku ulicy Piątkowskiej
- dot. stojaków na rowery
- dot. wykonania oświetlenia przy ul. Owsianej
- dot. wykonania oświetlenia przy ul. Polnej
- dot. chodników przy ul. Poprzecznej
- dot. uporządkowania brzegów rzeki Bzury
 
28.02.2019 r.
-
dot. przywrócenie autobusu linii nr 6
- dot. oczyszczaczy powietrza

***********************************
za rok 2018

20.12.2018 r.
- dot. naprawy chodników poprzez ułożenie nowych krawężników, płyt chodnikowych lub kostki brukowej przy ul. Poprzecznej
- dot. wykonanie projektu oraz warunków zabudowy pod wykonanie oświetlenia ulic Polnej i Owsianej