za rok 2023
 
19.04.2023
- dot. układania ażurowych płyt betonowych
- dot. jak najszybszego rozpoczęcia prac naprawczych dróg gruntowych na terenie Osiedla Krzywie - Chełmy
 
31.01.2023
- dot. zabezpieczenia przed dewastacją chodnika znajdującego się przy ul. Czarnieckiego
- dot. zmiany rozkładu jazdy linii nr 3 poprzez zwiększenie częstotliwości kursowania
- dot. możliwości wprowadzenia informacji pasażerskiej w postaci mapy komunikacyjnej dostępnej w punktach sprzedaży na przystankach bądź w autobusach komunikacji miejskiej
 
****************
za rok 2022
 
01.07.2022
-dot. przeprowadzenia konsultacji społecznych przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy  dla inwestycji na terenie Osiedla Krzywię - Chełmy w Zgierzu
 
25.02.2022
- dot. wyrównania i utwardzenia kruszywem jezdni przy ul. Topolowej łącznie z jej rękawami
 
**************
za rok 2021
 
04.06.2021
- dot. nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Limanowskiego 1
 
08.03.2021
- dot. stanu dróg gruntowych Osiedla Krzywie-Chełmy
 
***************
za rok 2020
 
12.05.2020 r.
- dot. wdrożenia programu małej retencji
 
******************
za rok 2019
 
04.09.2019 r.
- dot. wyposażenie Urzędu Miasta Zgierza oraz instytucji podległych w przewijaki dla niemowląt

30.05.2019 r.
- dot. budowy oświetlenia przy ul. Młodzieżowej
- dot. budowy oświetlenia przy ul. Walecznych