Zarządzenie Nr 253/VIII/2023  Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 Integracyjne z oddziałami specjalnymi w Zgierzu, ul. Mielczarskiego 26

Zarządzenie Nr 252/VIII/2023 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Zgierzu, ul. Gałczyńskiego 38

Zarządzenie Nr 250/VIII/2023 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie: zatwierdzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Niepokoja w Zgierzu, ul. Łódzka 2, Miejskiego Przedszkola Nr 3 Integracyjne z oddziałami specjalnymi w Zgierzu, ul. Mielczarskiego 26 i Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Zgierzu, ul. Gałczyńskiego 38

Zarządzenie Nr 229/VIII/2023 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora: Miejskiego Przedszkola Nr 3 Integracyjne z oddziałami specjalnymi w Zgierzu, ul. Mielczarskiego 26 i Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Zgierzu, ul. Gałczyńskiego 38.

Zarządzenie Nr 204/VIII/2023 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie: ogłoszenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora: Miejskiego Przedszkola Nr 3 Integracyjne z oddziałami specjalnymi w Zgierzu, ul. Mielczarskiego 26, Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Zgierzu, ul. Gałczyńskiego 38 i Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Zgierzu, ul. Ossowskiego 26.