Prezydent Miasta Zgierza ogłasza konkurs na ofertę realizacji zamówienia pn.: Przygotowanie opracowań w ramach zadania pn. „Strategii Rozwoju Miasta Zgierz na lata 2023-2030 z perspektywą do roku 2040” i diagnoza zasobów i przygotowanie “Programu rozwoju miasta w oparciu o koncepcję Smart City”.
Powyższą ofertę zamieszczono również w Bazie Konkurencyjności pod numerem 2022-43039-125532 .