Decyzja dot. oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie ul. Obrońców Warszawy w Zgierzu".