Zarządzenie Nr 46/VIII/2024 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 19 stycznia 2024 roku w sprawie: wzoru Zgierskiej Karty Mieszkańca, wzoru wniosku o wydanie Zgierskiej Karty Mieszkańca dla osoby pełnoletniej, wzoru wniosku o wydanie Zgierskiej Karty Mieszkańca dla osoby niepełnoletniej, wzoru wniosku o rezygnację z udziału w Programie Zgierska Karta Mieszkańca oraz wzoru deklaracji przystąpienia Partnera do Programu Zgierska Karta Mieszkańca.

Wzór Zgierskiej Karty Mieszkańca

Wniosek o wydanie Zgierskiej Karty Mieszkańca dla osoby pełnoletniej

Wniosek o wydanie Zgierskiej Karty Mieszkańca dla osoby niepełnoletniej

Wniosek o rezygnacji z udziału w programie Zgierska Karta Mieszkańca

Deklaracja przystąpienia partnera do programu Zgierska Karta Mieszkańca