Uchwalenie Budżetu

Uchwała nr XLIII/555/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2022

Uchwała nr XLIII/554/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034

 

Projekt Budżetu na rok 2022

Projekt budżetu miasta Zgierza na rok 2022   z dnia 15.11.2021 r. zgłoszony przez Prezydenta Miasta Zgierza

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2022-2034  z dnia 15.11.2020 r. zgłoszony przez Prezydenta Miasta Zgierza

Autopoprawka z dnia 2 grudnia 2021 r.  do projektu budżetu miasta Zgierza na rok 2022

Autopoprawka z dnia 2 grudnia 2021 r.  do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Zgierz na lata 2022-2034 (przedłożonego 15.11.2021 r).

Opinia RIO  dot. projektu uchwały budżetowej Miasta Zgierza na 2022 rok

Opinia RIO  dot. projektu WPF na 2022 rok

Opinia RIO w Łodzi ws. prawidłowości planowanej kwoty długu