W związku  ze stwierdzeniem  w gospodarstwie  pasiecznym  w miejscowości Łódź, ul. Rzepakowa w województwie łódzkim ogniska zgnilca amerykańskiego – choroby zakaźnej zwierząt Wojewoda Łódzki rozporządzeniem z dnia 18 sierpnia 2021 r. wprowadził na terenie miasta Zgierza obszar zapowietrzony w zakresie:

  • część miasta Zgierz na południe od linii wyznaczonej ulicami: Kwasową, Konstantynowską, północną i wschodnią granicą terenu 31 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zgierzu, Zagajnikową do nr 7, Wiewiórczą do nr 8, Rudnicką od nr 38C, Prostą, Osiedlową, Lipową, Łódzką od nr 106, Myśliwską, Chełmską, lasem w kierunku granicy administracyjnej z miastem Łódź.

 

Na ww. obszarze zakazuje się:

  • organizowania targów lub wystaw pszczół;
  • przemieszczania i obrotu rodzinami pszczelimi, matkami pszczelimi, czerwiem, pszczołami, pniami pszczelimi, produktami pszczelimi oraz sprzętem, narzędziami i odzieżą ochronną, używanymi przy utrzymywaniu rodzin pszczelich lub do pozyskiwania produktów pszczelich.

Nakazy i zakazy, określone niniejszym rozporządzeniem obowiązują wszystkich mieszkańców, osoby i podmioty prowadzące pasieki pszczele, wprowadzające do obrotu produkty pszczele z obszaru zapowietrzonego oraz osoby przebywające czasowo na tym obszarze.