Regulamin Pracy w Urzędzie Miasta Zgierza

Zarządzenie Nr 73/VI/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 roku

Zmiany do Regulaminu:

Zarządzenie Nr 41/VI/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku

Zarządzenie Nr 98/VII/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 199/VII/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 376/VII/2015 z dnia 28 października 2015 roku

Zarządzenie Nr 121/VII/2016 z dnia 6 maja 2016 roku

Zarządzenie Nr 152/VII/2016 z dnia 1 czerwca 2016 roku

Zarządzenie Nr 382/VII/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku

Zarządzenie Nr 16/VII/2018 z dnia 26 stycznia 2018 roku

Zarządzenie Nr 116/VII/2018 z dnia 20 marca 2018 roku

Zarządzenie Nr 148/VII/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 63/VIII/2019 z dnia 4 lutego 2019 roku

Zarządzenie Nr 154/VIII/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 184/VIII/2019 z dnia 17 maja 2019 roku

Zarządzenie Nr 484/VIII/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 274/VIII/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku

Zarządzenie Nr 276/VIII/2023 z dnia 6 lipca 2023 roku

Zarządzenie Nr 349/VIII/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 roku