Termin kontroli:
19.06. - 28.10.2020

Jednostka kontrolująca:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Dokumentacja:
Protokół z kontroli