Miejsca zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:
PreZero Service Centrum Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipinie Sp z o.o.
ZGO Aquarium Sp z o.o. Pukinin 140, 96-200 Rawa Mazowiecka
Eko-Region Sp z o.o. Julków, 96-116 Julków

Miejsca zagospodarowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne:
PreZero Service Centrum Sp. z o.o. Krzyżanówek
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipinie Sp z o.o., ul. Wyszyńskiego 47 Lipno
ZGO Aquarium Sp z o.o., u. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka
Zarząd Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, ul. Sanitariuszek 70/72, 93-7-469 Łódź

Miejsca zagospodarowania pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych do składowania:
-