Zarządzenie nr 217/VIII/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 103/VIII/2022 z dnia 3 marca 2022 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zgierzu