Zamówienie współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŁ na lata 2014-2020.