Prezydent Miasta Zgierza w dniu 22 lipca 2021 r. ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz.

Stanowisko pracy: od Podinspektora do Inspektora w Wydziale Infrastruktury Technicznej w Urzędzie Miasta Zgierza w pełnym wymiarze czasu pracy.