Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 3 września 2021 r. o godz, 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza. Plac Jana Pawła II nr 16, pok. 114 odbędzie się: III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na zbycie nw. lokalu mieszkalnego wraz z przysługującym udziałem w nieruchomości wspólnej (w tym w prawie własności gruntu):

  • ul. ks. Rembowskiego 47/49 m. 11