Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 03 września 2021 r. o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, pok. 114 odbędzie się: II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na zbycie nw. lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomościach wspólnych (w tym w prawie własności gruntu):

  • ul. Dubois 29 m. 35
  • ul. Dubois 33 m. 47