W dniu 2 lipca 2021 r. do Prezydenta Miasta Zgierza wpłynęło zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w trybie uproszczonym.

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 10 lipca 2021 r. w godz. od 16:00 do 16:30.

  • planowany czas zgromadzenia - 30 min.
  • przewidywana liczba uczestników - około 15 osób.

Miejsce zgromadzenia: Plac Stu Straconych

Organizator nie przewiduje jakichkolwiek zagrożeń w związku z przedmiotowym zgromadzeniem. Planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności zmiany jego organizacji. Organizator zwraca się z prośbą o zabezpieczenie zgromadzenia.