Kontakt:
95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II 16 (dziedziniec UMZ)
e-urzad@umz.zgierz.pl

Naczelnik i Zastępca Skarbnika Miasta Zgierza

Grzegorz Kowalczyk - dziedziniec UMZ - tel. 42 7143 118

Pracownicy:

dziedziniec UMZ - tel. 42 7143 118, 119, 121, 816