Prezydent Miasta Zgierza w dniu 12 maja 2021 r. ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II16, 95-100 Zgierz.
Stanowisko: Podinspektor w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy w Urzędzie Miasta Zgierza w pełnym wymiarze czasu pracy.